společnost

SOno plus

Je dceřinou společností Sdružení obcí pro nakládání s odpady , která na sebe od roku 1998 převzala veškerá rizika z podnikání a provozní záležitostí spojené s provozováním skládky, později také kompostárny a recyklační linky na stavební odpady a zeminy. Další činností, která souvisí s provozováním skládkového tělesa, je jímání a spalování skládkového plynu v kogenerační jednotce a jeho následné využití při výrobě elektrické energie. Odpadním produktem tohoto procesu je teplo, které je využíváno při sušení řeziva v sušárně. Obcím a městům, jejich obyvatelům, ale firmám nabízíme nejen dovoz nejrůznějších materiálů (písky, stavební recykláty, kompost …), ale také odvoz komunálních a stavebních odpadů.

Komopost SONO

je registrovaným hnojivem podle zákona o hnojivech č. 156/1998 Sb. registrace-hnojiva.jpgregistrace hnojiva(rozhodnutí o registraci hnojiva) .Jeho kvalita je neustále kontrolována a to jak vizuelně, tak pravidelnými chemickými rozbory. Vzhledem k vysokým teplotám při hygienizaci dochází k zániku hnilobných patogenních bakterií a ničí se klíčivost semen. 

Kompost Sono je organické hnojivo vyráběné homogenizací látek obsahující rozložitelné organické látky metodou kompostování v krechtových hromadách na volné ploše. Jeho prostřednictvím se do půdy dodává aktivní humus, mikroorganismy k oživení biologické činnosti půdy a základní živiny. Hodnota pH kompostu přispívá k úpravě nežádoucí kyselé reakce půd, upravuje strukturu lehkých, zvláště písčitých půd, zlepšuje jejich schopnost držet vláhu a omezuje vyplavování živin z nich, u těžkých půd upravuje jejich nevhodnou hutnost a zvyšuje provzdušněnost. 

Při rekultivaci skládky, části „B“ bylo rozhodnuto o využití plochy pro výstavbu kompostárny jako technologie zajišťující recyklaci biologicky rozložitelných odpadů. Kompostárna s kapacitou 10 tis. tun zpracovaného bioodpadu ročně byla, kromě vlastních prostředků, financována dotací ERDF/FS a dotací ze SFŽP, byla uvedena do provozu
v září 2011. Spojení provozu skládky a kompostárny bylo optimální řešení a je součástí budování integrovaného systému nakládání s odpady na území okresu Litoměřice.    

Zařízení je určeno ke sběru, výkupu a využití bioodpadů. Využití spočívá v aerobním rozkladu vybraných biologicky rozložitelných odpadů v pásových hromadách a následným upotřebením finálního produktu – kompostu – pro potřeby rekultivace skládky a při údržbě a obnově veřejné zeleně v členských obcích. Kompost je také možno použít do zahrádek, pařenišť a skleníků drobných pěstitelů, ke hnojení zemědělských pozemků či k využití na terénní úpravy.

Kompostárna

Vše o kompostování

Kompost

SONO

Vše o kompostování

více

Ke stažení

Dokumenty ke stažení

Ke stažení

SONO

zde naleznete dokumenty ke stažení

více

Recyklace

O recyklaci

Recyklace

SONO

zde naleznete vše o recyklování

více

Doprava

Nabídka naší dopravy

Doprava

SONO

zde naleznete vše o naší dopravě

více

Kontakt

Kontaktní informace

Kontakt

SONO

zde naleznete kontaktní informace

více

Fotogalerie

O nás v obrazech

Fotogalerie

SONO

Fotografie

více

Napsali o nás

Napsali o nás

Napsali o nás

SONO

zde naleznete pár řádek od třetích stran

více

Obchod

Obchod on-line

E-shop

SONO

zde naleznete produkty k zakoupení

více

provozní doba

po-PA 7:00-15:30

Tel. +42 (0)416 53 24 83 

Kontaktní formulář

    "sono"
    síla která pomáhá