Recyklace stavebních a demoličních odpadů


O recyklaci v pravém slova smyslu se ale nejedná - to protože ze starých cihel nové nezískáme a z rozdrceného betonu se nový nevyrobí. Recyklací stavebních a demoličních odpadů rozumíme tedy převážně jejich “jednoduchou” úpravu, během které dochází ke změně jejich fyzikálních vlastností. Stavební odpady jsou cenným zdrojem materiálů, který může snížit nutnost těžby, popřípadě výroby nových surovin a materiálů. Jedním z nejčastějších způsobů je využití recyklátu jako podkladního a zásypového materiálu ve stavebnictví. Na první pohled se může zdát, že proces recyklace stavebních a demoličních odpadů je naprosto jednoduchou záležitostí, ale opak je pravdou. Výroba kvalitních recyklovaných materiálů není myslitelná bez několika následujících technologických kroků a postupů. Nejprve je třeba zajistit dokonalou separaci skla, plastů, kovových konstrukcí, dřeva, plastů a dalších nevhodných příměsí. Pokud tato podmínka není splněna už na samotné stavbě, nelze takový odpad přijmout k recyklaci a nutně pak následuje likvidace na skládce odpadů. Dále je třeba zjistit, zda se v přijímaných odpadech nevyskytují příměsi nebezpečných látek. V opačném případě musí být kontaminovaný odpad opět likvidován na skládce odpadů.Co se rozumí stavebním a demoličním odpadem?

Pod termínem stavební odpad si můžeme představit to, co zbyde po demolici nebo rekonstrukci nějaké stavby - jsou to cihly, zdivo, střešní krytina, obklady, dřevěné konstrukční prvky a cokoli dalšího, co po té či oné stavbě nebo po dokončené rekonstrukci či něčem podobném zbude. Za stavební odpad se považují i zbytky různých rozvodů, tedy elektroinstalace, topení, vodovodní, plynové a odpadní potrubí a samozřejmě také výkopová zemina či hlušina.


Samotná recyklace

„vyseparovaných“ stavebních materiálů


tj. betonu, cihly, keramiky, případně dalších materiálů na recyklační lince, která je umístěna v prostoru vyhrazeném pro skladování stavebního odpadu – na zrekultivované části skládky, část „B“, probíhá podle následujícího schématu:

Příjem odpadů a jeho prvotní roztřídění na jednotlivé frakce


Na recyklaci jsou přijímány stavební odpady jako jsou cihly, beton, tašky, nebo zemina..

1

Úprava

nadměrných velikostí vstupních kusů stavebního odpadu je prováděna prostřednictvím neseného hydraulického kladiva na podkopovém ústrojí nakladače Komatsu..


2

Drcení

stavebních odpadů na drtiči betonu a kameniva Guidetti MEF 520.


Guidetti MEF 520 je jednovzpěrným čelisťovým drtičem vstupního průřezu 600x500 mm na robustním rámu osazeném na pásovém podvozku s ocelovými pasy. Pohon všech funkcí je dieselhydraulický, využívající velmi úsporný čtyřválcový motor Isuzu 40 kW. Násypka vstupního rozměru 280x160 cm se plní nakladačem, recyklát pak vychází ze stroje na haldu pomocí sklopného pásového dopravníku délky 450 cm, hmotnost stroje činí 6 tun. Ovládání je pomocí spínačů na boku stroje. Nakládací výška do násypky činí pouhých 225 cm, průjezdná šířka stroje jen 160 cm. Regulace štěrbiny se děje plynule, hydraulicky a umožňuje nastavení max. velikosti výstupního zrna 30 až 200 mm. Svým výkonem 20-30 m3/h uspokojí s rezervou i požadavky při zpracování nashromážděných hald běžné suti. Drtiče lze využít i při rekonstrukci komunikací na zhodnocení vytěžených konstrukčních vrstev vozovek (tzv. „kufru“) jejich předrcením na místě a následným rozprostřením a zhutněním pro vylepšení vlastností budoucí pláně.

.

3

Třídění

nadrceného stavebního odpadu na třídící jednotce RESTA


Třídicí jednotka RESTA slouží ke třídění stavebních odpadů a přírodních materiálů na frakce 0 až 8, 8 až 32 a 32 až 120. Materiál ke třídění je zavážen kolovým nakladačem KOMATSU do násypky. Materiál propadlý násypkou s tyčovým roštem je dávkován podavačem na vlastní vibrační dvousítný třídič s kruhovým pohybem třídicích ploch (horní síto se napíná příčně, spodní podélně). Vytříděná frakce prochází přes skluzy na pásové dopravníky a dále na zemní skládku.

.

Veškeré recyklované materiály jsou certifikovány.


Certifikát ke stažení v PDF

Druhy produkovaných recyklátů.

1Betonový recyklát
Nejběžnější využití je jako zásypový materiál. Je využíván pro zpevnění povrchů a jako kamenivo železničních svršků. Lze ho využít i jako náhradu štěrkopísků v obsypech inženýrských sítí. Dalším využitím mohou být podsypy silnic, mostů, parkovišť, betonových konstrukcí či jako náhražka štěrkodrtí. Upravený recyklovaný beton lze použít i jako kamenivo do nových betonů tzv. nižších tříd.
2Cihelný recyklát
V současné době je cihelný recyklát využíván jako zásypový materiál. Tzv. cihelná moučka se využívá k výrobě antukového povrchu (sportovci jistě znají).
3Recyklovaná zemina
Recyklovaná zemina je ve své podstatě zemina, která se (zjednodušeně řečeno) stává odpadem pouze pro provozovatele stavby. Zemina vytěžená ze země se zbaví nežádoucích příměsí (např. kameny, kořeny apod.) a lze ji opět využít k vyrovnávání terénních nerovností. Pro zlepšení kvality této zeminy je vhodné ji smíchat s kompostem.

Nabízíme k prodeji následující recykláty. Nyní můžete zakoupit on-line na našem E-shopu
Recyklát Množství/Hmotnost Cena bez DPH Cena včetně DPH
Recyklát beton 0-8 mm 1 Tuna 57,85 70 Kč
Recyklát beton 8-32 mm 1 Tuna 138,00 167 Kč
Recyklát beton 32-63 mm 1 Tuna 138,00 167 Kč
Recyklovaná zemina 0-8 mm 1 Tuna 138,00 167 Kč
Zásypový recyklát 0-8 mm 1 Tuna 57,85 70 kč
Směsný recyklát 8-32 mm 1 Tuna 82,65 101 Kč