Dokumenty ke stažení pro recyklacy

Dokumenty ,formuláře k příjmu odpadů, certifikace, ceníky
Tyto formuláře nejsou závazné, je možné použít i formuláře vlastní (viz příloha Metodického pokynu MŽP v sekci ostatní dokumenty ), musí však mít předepsané náležitosti dle vyhlášky MŽP 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky ve znění pozdějších změn a předpisů.

Ostatní dokumenty

Dokumenty ,formuláře k příjmu odpadů, certifikace, ceníky