Nové důležité dokumenty pro rok 2022 !!

Dokumenty ,formuláře k příjmu odpadů, certifikace, ceníky ZMĚNA PRŮVODNÍ DOKUMENTACE PŘIJÍMÁNÍ ODPADŮ Pro rok 2022 a roky následující je nutné aktualizovat všechny základní popisy odpadů (ZPO) a nově také doložit Písemné informace o odpadu (PIO), který je dodáván na kompostárnu a recyklaci. ZPO a PIO jsou platné bez omezení, pokud se nezmění vlastnosti odpadu. Bez této nové dokumentace nelze odpady od 1. 1. 2022 přijmout. V návaznosti na novou úpravu je nutné používat i novou průvodku odpadu. Vzory ZPO a PIO pro obce a novou průvodku odpadu naleznete níže

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ,formuláře k příjmu odpadů, certifikace, ceníky
Tyto formuláře nejsou závazné, je možné použít i formuláře vlastní (viz příloha Metodického pokynu MŽP v sekci ostatní dokumenty ), musí však mít předepsané náležitosti dle vyhlášky MŽP 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky ve znění pozdějších změn a předpisů.

Ostatní dokumenty

Dokumenty ,formuláře k příjmu odpadů, certifikace, ceníky